Bioplynová stanice Mokrovraty

Co je to bioplynová stanice?

Bioplynová stanice slouží k přeměně organických látek na využitelnou energii. Jako vstupní látky mohou být použity kejda, hnůj, silážní kukuřice a travní senáže.

3 8

Proces, při kterém vzniká ve stanici bioplyn se nazývá anaerobní fermentace. Při anaerobní fermentaci dochází ke vzniku bioplynu. Ten je z největší části tvořen metanem a oxidem uhličitým. Samotný proces probíhá ve fermentoru, což je hlavní část stanice se stálým prostředím a teplotou. Ve fermentoru se nacházejí mikroorganismy, které výrobu bioplynu zajišťují.

Vyrobený bioplyn je poté přeměněn na elektrickou a tepelnou energii.

Bioplynová stanice Mokrovraty

Bioplynová stanice v Mokrovratech byla uvedena do provozu na konci roku 2011. Její maximální výkon je 625 kW. Vstupními látkami pro provoz bioplynové stanice jsou kejda, silážovaná kukuřice, travní senáže a hnůj.

3 8

Bioplyn vytvořený ve fermentoru anaerobní dvoustupňovou fermentací je v kogenerační jednotce přeměňován na elektrickou energii a teplo. Elektrická energie je využívána kromě vlastní spotřeby stanice také na pokrytí spotřeby ostatních provozů areálu. Přebytková energie je celoročně dodávána do sítě.

Pro uskladnění siláže, která je jednou ze vstupních surovin pro provoz bioplynové stanice v Mokrovratech, je určen nově vybudovaný silážní žlab.

Prezentace je součáctí webových stránek Zemědělské společnosti Dobříš spol. s r.o. | www.zsdo.cz
Vzhled a kód Neudy